Aardappelteelt

Als volkstuinvereniging dienen we ons te houden aan wettelijke verplichtingen m.b.t. het voorkomen en minimaliseren van ziekten en plagen zoals aardappelmoeheid, wratziekte, coloradokever en phytophthora.
Om aardappelmoeheid te voorkomen moeten we een wisselbouwschema aanhouden. Dit schema is hier op de website te vinden.

De beste maatregel tegen phytophthora is om de ziekte te voorkomen. Op de volgende manieren kunt u uitbraak van phytophthora voorkomen of minimaliseren:

Aardappel aangetast door Phytophthora

Aardappel aangetast door Phytophthora

  1. streef naar maximale tuinhygiëne: verwijder alle besmettingsbronnen (loof, knollen, opslag) van de tuin
  2. gebruik evenwichtige bemesting en houd juiste plantafstand aan
  3. poot vroege rassen die relatief ongevoelig zijn voor phytophthora
  4. verwijder bij begin van ziekte direct het aangetaste blad
  5. als de ziekte verder gevorderd is, snij alle loof af
  6. ziek blad en loof droog afvoeren naar de container
  7. gebruik alleen NAK goedgekeurd pootgoed.

Het bestuur zal de ziekteontwikkeling goed in de gaten houden en zo nodig contact opnemen met de huurder. Deze dient na advies van het bestuur direct actie te nemen.
In verband met de beperkingen die aan de toepassing van moderne middelen tegen phytophthora zijn opgelegd wordt er niet preventief door het bestuur gespoten.

Resistente rassen
De laatste jaren zijn nieuwe (nagenoeg) phythophthera-resistente rassen (zoals Texla) ontwikkeld en ook voor de amateur tuinder te koop.
Echter, volledig resistent zijn deze rassen niet en bovendien kan phytophthora zich snel aanpassen. Houdt het gewas dus altijd goed in de gaten!

Phytophthora tomaat

Tomaat aangetast door Phytophthora

Tomatenteelt
De teelt van tomaten kent dezelfde problemen als die van aardappelen. Phytophthora is ook hier de grote belager. Bij aantasting van blad en vruchten door deze ziekte dienen de planten zo spoedig mogelijk verwijderd te worden en afgevoerd naar de container.

Mocht u phytophthora constateren op uw tuin wordt u verzocht dit te melden bij het bestuur.