Auteursarchief: Bestuur

Voorjaar op de tuinen

Hoewel het weer nog niet echt mee wil werken, wordt er toch al druk gewerkt op ons complex. Alle tuinen zijn bezet en er staan zelfs nog een paar mensen op de wachtlijst.
De meeste tuinen zijn omgespit en er is ook al gepoot en gezaaid.
De eerste werkzaterdag is achter de rug waarbij al flink wat klussen enthousiast zijn opgepakt.
Ook zijn drie verwaarloosde tuinen zodanig opgeknapt dat de nieuwe tuinders ook daar aan de gang kunnen.

Hopelijk krijgen we de zon wat vaker te zien en wordt het snel wat warmer en kunnen we gaan genieten van een vruchtbaar jaar.

Eerste klusdag van 2023

Zaterdag 15 april was de eerste gezamenlijke werkzaterdag van 2023.
Het weer was gelukkig goed en er is heel wat werk verzet. Het paadje naar de waterhaalplaats is weer aangelegd. Het huisje is opgeruimd en de tralies zijn weer vastgemaakt.

Ook is er veel rommel afgevoerd, die was achtergebleven op verlaten tuinen. ’s Middags is dit direct naar de gemeentewerf gebracht.

Bezoek bewoners Geesterheem

Iedere donderdagochtend komen vrijwilligers naar Geesterheem om samen met de bewoners een wandeling door het mooie Uitgeest te maken. Deze wandelclub heeft ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan ons complex. Het was prachtig weer.

Na de ontvangst met een hapje en een drankje is er een rondje gelopen langs de tuinen.

Bestrijden en voorkomen van wortelonkruiden

We kennen het allemaal, de ene dag de hele tuin keurig schoongemaakt door schoffelen en wieden en dan de andere dag alweer nieuw onkruid dat de kop opsteekt. Het is vreselijk frustrerend voor een hobbytuinder.
De onkruiden die meteen weer gaan groeien zijn meestal de z.g. wortelonkruiden. Dit zijn planten met een uitgebreid wortelgestel waaruit – na het verwijderen van de bovengrondse delen – meteen weer nieuwe delen gaan groeien. Deze planten kunnen zich ook zeer explosief (ondergronds) uitbreiden. Op ons complex zijn dit voornamelijk kweekgras, zevenblad en heermoes.

Hoe kunnen wij deze onkruiden zoveel mogelijk voorkomen of bestrijden?

Om deze onkruiden te bestrijden moeten we even weten hoe deze planten zich ontwikkelen.
Alle genoemde planten maken een groot ondergronds wortelnetwerk waarin de planten reservevoedsel opslaan. Dit reservevoedsel wordt gemaakt door de bovengrondse groene delen van de plant. Door invloed van zonlicht wordt in de plant een proces geactiveerd (fotosynthese) waarbij uit CO2 (koolstofdioxide) suikers (glucose) en zuurstof worden gemaakt.

Met name deze suikers worden in de wortels van de plant opgeslagen zodat de plant in mindere omstandigheden kan overleven.
Hierin zit nu voor ons de sleutel om met name kweekgras en zevenblad te beperken/bestrijden.

Door het verwijderen van zoveel mogelijk ondergrondse wortels en het constant verwijderen (lees schoffelen/wieden) van de bovengrondse groene delen heeft de plant minder mogelijkheden om reservevoedsel op te slaan. Door dit continue vol te houden zal de plant uiteindelijk ‘uithongeren’ en zullen ook de wortels afsterven.

Voor heermoes is dit even anders omdat deze plant behoort tot de plantenfamilie van de ‘varens/paardestaarten’ wat inhoud dat de planten zich kunnen vermeerderen door sporen in ‘open’ en bewerkte grond en via wortelstokken.

De bestrijding van heermoes is dan ook veel lastiger. De wortelstokken groeien meters diep de grond in en vertakken zich daarnaast in het horizontale vlak sterk. Ze breken gemakkelijk en slaan tijdens de groei een voedingsvoorraad op.
Bij schoffelen of spitten worden de wortelstokken tot stukjes kleine wortelstokjes gemaakt die opnieuw zullen uitlopen. Daardoor is mechanisch of handmatig verwijderen vrijwel onmogelijk.
Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de soort als een hardnekkig onkruid  wordt beschouwd.

De plant kan echter niet goed tegen dichte schaduw en dichte beplanting en dit is dan ook een bruikbare manier om hem onder controle te houden.
De plant groeit het best op vochtige, voedingsarme en zure gronden.
Drainage, bemesting (stikstof en fosfor) en toevoegen van kalk worden dan ook wel aangegeven om in specifieke omstandigheden de plant te verzwakken en onder controle te houden.
Heermoes in de tuin geeft aan dat de bodem niet vruchtbaar is. Door de diepe wortels kan heermoes voeding uit lagere aarde halen en naar boven brengen. Heermoes simpelweg afknippen en laten liggen lost het probleem al op. Oppervlakkig schoffelen is een optie.
Bemesten met biologische mest of compost zal het proces versnellen.

Bestrijding van onkruid met huis- tuin en keukenmiddelen

Als vereniging hebben wij al enkele jaren geleden met elkaar besloten dat het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op ons complex niet is toegestaan. Een aantal tuinders gebruikt nu azijn om verhardingen vrij te maken van onkruiden.
Echter gezien de nieuwe wetgeving vanuit het RIVM is dit vanaf 2023 niet meer toegestaan op ons complex. Het bestrijden van onkruid met azijn of zout is bij wet verboden en onze vereniging dient zich hieraan te houden.
Wij vragen al onze leden dan ook met deze methode van onkruid bestrijden te stoppen en het onkruid op een handmatige wijze te verwijderen.

Azijn tegen onkruid
Wanneer u onkruid besproeit met azijn zal het inderdaad snel geel worden en verleppen. Het is echter zo dat het azijn de wortels niet zal doden, waardoor het onkruid ook snel weer terug zal groeien, zeker onkruid met sterke wortels zoals paardenbloemen en brandnetels.
Onkruid verdelgen met azijn heeft geen preventieve werking, u zult dit regelmatig moeten herhalen omdat het onkruid terug zal blijven komen. Wanneer u het echter vaak genoeg herhaalt zal het onkruid op een gegeven moment niet meer opkomen, maar de reden hiervoor is dat u tegen die tijd de bodem zo sterk verontreinigd heeft met al het azijn dat er helemaal niks meer zal groeien.

Onkruid verwijderen met azijn is slecht voor het milieu
Het heel erg zure azijn is schadelijk voor het milieu, ook wanneer u het maar in kleine hoeveelheden gebruikt. Allerlei nuttige dieren zoals bijvoorbeeld bijen en andere insecten hebben er last van, evenals bomen, planten en struiken.
Bovendien vermengt het azijn zich met het oppervlaktewater en wordt zo ook opgenomen in het grondwater. Langs deze weg verspreidt het azijn zich over een veel grotere oppervlakte en verontreinigt dan veel meer dan alleen de locatie waar u het heeft gebruikt.

Azijn tegen onkruid is verboden
Onkruid bestrijden met azijn met een concentratie van meer dan 6,0 % is verboden in Nederland. Volgens het RIVM is het gebruik van huis-, tuin- en keukenmiddelen zoals azijn, chloor en zout schadelijk voor het milieu en daarom verbieden ze het gebruik van deze middelen voor het verdelgen van onkruid.

Hoe dan wel onkruid bestrijden?
Uit bovenstaande blijkt dat het gebruik van azijn tegen onkruid geen goed idee is, maar wat kunt u dan wel doen om onkruid te bestrijden?
Het onkruid met de hand verwijderen blijft toch de beste en meest milieuvriendelijke aanpak. En wanneer u dit regelmatig doet of steeds een klein stukje van uw tuin aanpakt, hoeft dit ook niet heel veel werk te zijn.

In en om het huisje

Nadat laatst de nieuwe kozijnen in het huisje geplaatst zijn was het een goed moment om op de een werkzaterdag in en om het huisje aan de slag te gaan. Zo is het straatje weer als nieuw, de kozijnen geschilderd en er is ook flink schoongemaakt.

Zo wordt er iedere werkzaterdag met een groep tuinders enthousiast gewerkt en wordt steeds een ander deel van het complex onder handen genomen.

Alle bordjes weer up-to-date

De laatste jaren zijn veel tuinen gesplitst en zijn er bordjes verdwenen of kapot gegaan. Hoog tijd om daar weer een keer wat aan te doen.

Op de werkzaterdag van 26 maart is daar onder een mooie blauwe lucht hard gewerkt zodat iedereen weer zijn of haar plek op de tuin kan vinden.

Plastic storm


Als Dudley, Eunice en Franklin iets hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel dat plastic en andere lichte materialen niet (los) op de tuin moet liggen, staan of hangen.

Oogst uit de sloot op 22 februari 2022: ca. 6 meter aan verschillende soorten gaas, 7 lege zakken van allerlei soorten potgrond en compost, een blauwe flexibele emmer, twee plastic potten, een bruine deksel van een compostvat (de eigenaar hiervan kan deze vinden in het huisje) en een krat.

Werkzaterdagen weer van start

Afgelopen zaterdag is voor het eerst in 2 jaar een onderhoudsploeg aan de slag gegaan.

De drainage in het noordwestelijk deel was niet helemaal, of beter gezegd, helemaal niet meer in orde. Regelmatig liepen de tuinen helemaal onder water. De afwatering richting de Dije was in de loop van jaren niet meer in orde. Door de vereniging is geïnvesteerd in drainage buizen.

Het werk werd met enthousiasme door de ploeg opgepakt, de boel secuur opgemeten en na ruim 3 uur was de klus geklaard. Eén pad is helemaal schoongemaakt en ontdaan van 20 cm hoge zandlaag. Ook werd een drainage buis van meer dan 50 meter ingegraven inclusief put waardoor het water eindelijk weer rapido wordt afgevoerd naar de Dije. Het was hard werken maar ook heel gezellig. Team: bedankt en complimenten.

Ton en Ad hadden het ook naar hun zin en deden een goede suggestie: volgende keer proberen we als vereniging ook voor koffie, thee en misschien wat lekkers te zorgen.

Nieuwe ijsvogelkubus

Op 6 november 2019 was het zover, de ijsvogelwerkgroep Midden Kennemerland heeft een nieuwe ijsvogelhut geplaatst op het complex van Volkstuinvereniging Aan de Dije.

Toen enkele jaren geleden rondom het complex ijsvogels werden gesignaleerd, heeft de ijsvogelwerkgroep contact met de volkstuinvereniging opgenomen met het verzoek een ijsvogelhut te mogen plaatsen. Deze ijsvogelhut  was een berg zand met een gangenstelsel. Helaas zakte deze ijsvogelhut binnen een jaar voorover de sloot in. Wel duidelijk werd dat door de belangstelling van de leden, er een nieuwe en professionele ijsvogel kubus moest komen.

De ijsvogelwerkgroep zorgde voor het hout en het plaatsen van de kubus. De Volkstuinvereniging zorgde voor de aanschaf van het nestgedeelte. Door de prima samenwerking is de plaatsing van de ijsvogelkubus een feit geworden.

De ijsvogelwerkgroep zal geregeld de ijsvogelkubus inspecteren of deze bewoond is. Zij hebben de sleutel van ons complex.