Bestrijding van onkruid met huis- tuin en keukenmiddelen

Als vereniging hebben wij al enkele jaren geleden met elkaar besloten dat het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op ons complex niet is toegestaan. Een aantal tuinders gebruikt nu azijn om verhardingen vrij te maken van onkruiden.
Echter gezien de nieuwe wetgeving vanuit het RIVM is dit vanaf 2023 niet meer toegestaan op ons complex. Het bestrijden van onkruid met azijn of zout is bij wet verboden en onze vereniging dient zich hieraan te houden.
Wij vragen al onze leden dan ook met deze methode van onkruid bestrijden te stoppen en het onkruid op een handmatige wijze te verwijderen.

Azijn tegen onkruid
Wanneer u onkruid besproeit met azijn zal het inderdaad snel geel worden en verleppen. Het is echter zo dat het azijn de wortels niet zal doden, waardoor het onkruid ook snel weer terug zal groeien, zeker onkruid met sterke wortels zoals paardenbloemen en brandnetels.
Onkruid verdelgen met azijn heeft geen preventieve werking, u zult dit regelmatig moeten herhalen omdat het onkruid terug zal blijven komen. Wanneer u het echter vaak genoeg herhaalt zal het onkruid op een gegeven moment niet meer opkomen, maar de reden hiervoor is dat u tegen die tijd de bodem zo sterk verontreinigd heeft met al het azijn dat er helemaal niks meer zal groeien.

Onkruid verwijderen met azijn is slecht voor het milieu
Het heel erg zure azijn is schadelijk voor het milieu, ook wanneer u het maar in kleine hoeveelheden gebruikt. Allerlei nuttige dieren zoals bijvoorbeeld bijen en andere insecten hebben er last van, evenals bomen, planten en struiken.
Bovendien vermengt het azijn zich met het oppervlaktewater en wordt zo ook opgenomen in het grondwater. Langs deze weg verspreidt het azijn zich over een veel grotere oppervlakte en verontreinigt dan veel meer dan alleen de locatie waar u het heeft gebruikt.

Azijn tegen onkruid is verboden
Onkruid bestrijden met azijn met een concentratie van meer dan 6,0 % is verboden in Nederland. Volgens het RIVM is het gebruik van huis-, tuin- en keukenmiddelen zoals azijn, chloor en zout schadelijk voor het milieu en daarom verbieden ze het gebruik van deze middelen voor het verdelgen van onkruid.

Hoe dan wel onkruid bestrijden?
Uit bovenstaande blijkt dat het gebruik van azijn tegen onkruid geen goed idee is, maar wat kunt u dan wel doen om onkruid te bestrijden?
Het onkruid met de hand verwijderen blijft toch de beste en meest milieuvriendelijke aanpak. En wanneer u dit regelmatig doet of steeds een klein stukje van uw tuin aanpakt, hoeft dit ook niet heel veel werk te zijn.