Categoriearchief: Nieuws

Plastic storm


Als Dudley, Eunice en Franklin iets hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel dat plastic en andere lichte materialen niet (los) op de tuin moet liggen, staan of hangen.

Oogst uit de sloot op 22 februari 2022: ca. 6 meter aan verschillende soorten gaas, 7 lege zakken van allerlei soorten potgrond en compost, een blauwe flexibele emmer, twee plastic potten, een bruine deksel van een compostvat (de eigenaar hiervan kan deze vinden in het huisje) en een krat.

Werkzaterdagen weer van start

Afgelopen zaterdag is voor het eerst in 2 jaar een onderhoudsploeg aan de slag gegaan.

De drainage in het noordwestelijk deel was niet helemaal, of beter gezegd, helemaal niet meer in orde. Regelmatig liepen de tuinen helemaal onder water. De afwatering richting de Dije was in de loop van jaren niet meer in orde. Door de vereniging is geïnvesteerd in drainage buizen.

Het werk werd met enthousiasme door de ploeg opgepakt, de boel secuur opgemeten en na ruim 3 uur was de klus geklaard. Eén pad is helemaal schoongemaakt en ontdaan van 20 cm hoge zandlaag. Ook werd een drainage buis van meer dan 50 meter ingegraven inclusief put waardoor het water eindelijk weer rapido wordt afgevoerd naar de Dije. Het was hard werken maar ook heel gezellig. Team: bedankt en complimenten.

Ton en Ad hadden het ook naar hun zin en deden een goede suggestie: volgende keer proberen we als vereniging ook voor koffie, thee en misschien wat lekkers te zorgen.

Corona

De corona crisis raakt iedereen. Zolang het kan willen wij het complex echter graag open houden.

Daarom nogmaals het verzoek om alleen op je eigen tuin te blijven en het gezellig lekker kletsen voorlopig alleen via telefoon of Whatsapp te doen.
Besef dat wij in een luxe positie verkeren. Veel mensen komen helemaal niet meer buiten en wij hebben ons tuintje nog!
Laten we dat met zijn allen zo houden.

De door de regering vastgestelde regels gelden ook bij ons, houdt minimaal 1,5 meter afstand.

Pas goed op jezelf en doe het ook voor anderen.

Nieuwe ijsvogelkubus

Op 6 november 2019 was het zover, de ijsvogelwerkgroep Midden Kennemerland heeft een nieuwe ijsvogelhut geplaatst op het complex van Volkstuinvereniging Aan de Dije.

Toen enkele jaren geleden rondom het complex ijsvogels werden gesignaleerd, heeft de ijsvogelwerkgroep contact met de volkstuinvereniging opgenomen met het verzoek een ijsvogelhut te mogen plaatsen. Deze ijsvogelhut  was een berg zand met een gangenstelsel. Helaas zakte deze ijsvogelhut binnen een jaar voorover de sloot in. Wel duidelijk werd dat door de belangstelling van de leden, er een nieuwe en professionele ijsvogel kubus moest komen.

De ijsvogelwerkgroep zorgde voor het hout en het plaatsen van de kubus. De Volkstuinvereniging zorgde voor de aanschaf van het nestgedeelte. Door de prima samenwerking is de plaatsing van de ijsvogelkubus een feit geworden.

De ijsvogelwerkgroep zal geregeld de ijsvogelkubus inspecteren of deze bewoond is. Zij hebben de sleutel van ons complex.  

Werkzaterdag

Zaterdag 19 oktober vindt de laatste werkzaterdag van dit seizoen plaats. Het huisje moet nodig geschilderd worden en er moet ook weer het nodige afval afgevoerd worden naar de gemeentewerf.

De vorige werkzaterdag was heel succesvol en gezellig en laten we hopen dat de weergoden ons nu ook goed gezind zijn.

Over&Uitgeest

Op 7 september doet ook VTV Aan de Dije mee aan Over&Uitgeest, een informatiemarkt voor en door organisaties en verenigingen.

Bezoek bewoners Geesterheem

Huisarts van Wijk heeft een paar jaar geleden het project ‘Uitgeweest’ gestart. Elke donderdagochtend wordt er gewandeld vanuit het Geesterheem. Deze wandeling is voor ouderen die slecht ter been zijn, lopen met een stok, zitten in een rolstoel of lopen met een rollator. 


Op initiatief van een van onze tuinders hebben zij vorige week onze vereniging bezocht. Op de parkeerplaats was een kraampje ingericht waar cake met aardbeien en slagroom op ze stond te wachten. Na de versnapering is er nog een rondje gelopen langs de tuinen, waar veel groente, fruit en bloemen vanaf het pad goed konden worden bewonderd.

Wat een regen

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar in juni heel wat regen gehad. Natte voeten waren dan ook niet te voorkomen.

Levering biologische mest

Op 26 januari 2019 zal Dick Groen op de parkeerplaats, grenzend aan ons volkstuincomplex, biologische mest komen afleveren.
Biologische mest betekent o.a. dat de mest vrij is van antibiotica. De kosten bedragen €17,50 per m³. Gerekend wordt met 12 kruiwagens per m³.
Inschrijven kan tot 10 januari 2019 door het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van VTV Aan de Dije: NL29 INGB 0000019965.

Indien onverhoopt door weersomstandigheden de levering niet doorgang kan vinden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en zal een nieuwe leverdatum worden doorgegeven.

Leverancier:
Dick Groen
Ziendijk 4
1911 MX Uitgeest

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Ruilplank

Vandaag is tijdens de algemene werkzaamheden een plek gecreëerd om een teveel aan groenten of plantjes te kunnen neerzetten. De eerste stekjes staan er al en we hopen dat iedereen er gebruik van gaat maken!

20170520_201027