Werkzaterdagen weer van start

Afgelopen zaterdag is voor het eerst in 2 jaar een onderhoudsploeg aan de slag gegaan.

De drainage in het noordwestelijk deel was niet helemaal, of beter gezegd, helemaal niet meer in orde. Regelmatig liepen de tuinen helemaal onder water. De afwatering richting de Dije was in de loop van jaren niet meer in orde. Door de vereniging is geïnvesteerd in drainage buizen.

Het werk werd met enthousiasme door de ploeg opgepakt, de boel secuur opgemeten en na ruim 3 uur was de klus geklaard. Eén pad is helemaal schoongemaakt en ontdaan van 20 cm hoge zandlaag. Ook werd een drainage buis van meer dan 50 meter ingegraven inclusief put waardoor het water eindelijk weer rapido wordt afgevoerd naar de Dije. Het was hard werken maar ook heel gezellig. Team: bedankt en complimenten.

Ton en Ad hadden het ook naar hun zin en deden een goede suggestie: volgende keer proberen we als vereniging ook voor koffie, thee en misschien wat lekkers te zorgen.