Levering biologische mest

Op zaterdag 3 december 2016 zal Patrick Groen op de parkeerplaats, grenzend aan ons volkstuincomplex, biologische mest komen afleveren.
Biologische mest betekent o.a. dat de mest vrij is van antibiotica. De kosten bedragen €17,50 per m³. Gerekend wordt met 12 kruiwagens per m³.
Inschrijven kan tot 1 december 2016 door het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van VTV Aan de Dije: NL29 INGB 0000019965.

Indien onverhoopt door weersomstandigheden de levering niet doorgang kan vinden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en zal een nieuwe leverdatum worden doorgegeven.

Leverancier:farmshop de oorsprong
Farmshop de Oorsprong
Ziendijk 4
1911 MX Uitgeest

http://farmshop-de-oorsprong.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.