Levering biologische mest

Op 26 januari 2019 zal Dick Groen op de parkeerplaats, grenzend aan ons volkstuincomplex, biologische mest komen afleveren.
Biologische mest betekent o.a. dat de mest vrij is van antibiotica. De kosten bedragen €17,50 per m³. Gerekend wordt met 12 kruiwagens per m³.
Inschrijven kan tot 10 januari 2019 door het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van VTV Aan de Dije: NL29 INGB 0000019965.

Indien onverhoopt door weersomstandigheden de levering niet doorgang kan vinden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en zal een nieuwe leverdatum worden doorgegeven.

Leverancier:
Dick Groen
Ziendijk 4
1911 MX Uitgeest

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.