Werkzaterdag

Op zaterdag 1 april is er door een aantal leden weer heel wat werk verricht op ons complex.
Dit heeft zelfs de lokale pers gehaald. In de Uitgeester Courant verscheen onderstaand artikel.

werkzaterdag