Auteursarchief: Bestuur

Werkzaterdag

Zaterdag 19 oktober vindt de laatste werkzaterdag van dit seizoen plaats. Het huisje moet nodig geschilderd worden en er moet ook weer het nodige afval afgevoerd worden naar de gemeentewerf.

De vorige werkzaterdag was heel succesvol en gezellig en laten we hopen dat de weergoden ons nu ook goed gezind zijn.

Over&Uitgeest

Op 7 september doet ook VTV Aan de Dije mee aan Over&Uitgeest, een informatiemarkt voor en door organisaties en verenigingen.

Bezoek bewoners Geesterheem

Huisarts van Wijk heeft een paar jaar geleden het project ‘Uitgeweest’ gestart. Elke donderdagochtend wordt er gewandeld vanuit het Geesterheem. Deze wandeling is voor ouderen die slecht ter been zijn, lopen met een stok, zitten in een rolstoel of lopen met een rollator. 


Op initiatief van een van onze tuinders hebben zij vorige week onze vereniging bezocht. Op de parkeerplaats was een kraampje ingericht waar cake met aardbeien en slagroom op ze stond te wachten. Na de versnapering is er nog een rondje gelopen langs de tuinen, waar veel groente, fruit en bloemen vanaf het pad goed konden worden bewonderd.

Wat een regen

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar in juni heel wat regen gehad. Natte voeten waren dan ook niet te voorkomen.

Ruilplank

Vandaag is tijdens de algemene werkzaamheden een plek gecreëerd om een teveel aan groenten of plantjes te kunnen neerzetten. De eerste stekjes staan er al en we hopen dat iedereen er gebruik van gaat maken!

20170520_201027

Werkzaterdag

Op zaterdag 1 april is er door een aantal leden weer heel wat werk verricht op ons complex.
Dit heeft zelfs de lokale pers gehaald. In de Uitgeester Courant verscheen onderstaand artikel.

werkzaterdag

Algemene werkzaamheden 1 april 2017

Op zaterdag 1 april 2017 zal er vanaf 09:00 uur weer een werkochtend worden georganiseerd.

De volgende klussen zullen worden aangepakt:

 • Het dichtmaken van loopgaten in de haag langs de parkeerplaats
 • Het opnieuw in de beits zetten van het huisje
 • Het opnieuw straten van het zijpad
 • Het repareren van het mededelingenbord
 • Het opruimen van de bosschage
 • Het dichten van de doorgang bij tuin 64

De uitnodiging is verstuurd.

Levering biologische mest

Op zaterdag 3 december 2016 zal Patrick Groen op de parkeerplaats, grenzend aan ons volkstuincomplex, biologische mest komen afleveren.
Biologische mest betekent o.a. dat de mest vrij is van antibiotica. De kosten bedragen €17,50 per m³. Gerekend wordt met 12 kruiwagens per m³.
Inschrijven kan tot 1 december 2016 door het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van VTV Aan de Dije: NL29 INGB 0000019965.

Indien onverhoopt door weersomstandigheden de levering niet doorgang kan vinden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en zal een nieuwe leverdatum worden doorgegeven.

Leverancier:farmshop de oorsprong
Farmshop de Oorsprong
Ziendijk 4
1911 MX Uitgeest

http://farmshop-de-oorsprong.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Afsluiting complex

Dinsdag 17 mei wordt het hek geplaatst en zal ons complex afgesloten worden.

Zaterdag 14 mei tussen 09 en 10 uur en zondag 15 mei tussen 10 en 11 uur zijn we op de tuin aanwezig om iedereen te voorzien van een nieuwe sleutel.

Tegen inlevering van de oude sleutel of tegen betaling van €4,00 borg kan iedereen een sleutel krijgen.

Tegelijkertijd komt er ook een nieuw slot in het huisje, die met dezelfde sleutel te openen is.

Aardappelteelt

Als volkstuinvereniging dienen we ons te houden aan wettelijke verplichtingen m.b.t. het voorkomen en minimaliseren van ziekten en plagen zoals aardappelmoeheid, wratziekte, coloradokever en phytophthora.
Om aardappelmoeheid te voorkomen moeten we een wisselbouwschema aanhouden. Dit schema is hier op de website te vinden.

De beste maatregel tegen phytophthora is om de ziekte te voorkomen. Op de volgende manieren kunt u uitbraak van phytophthora voorkomen of minimaliseren:

Aardappel aangetast door Phytophthora

Aardappel aangetast door Phytophthora

 1. streef naar maximale tuinhygiëne: verwijder alle besmettingsbronnen (loof, knollen, opslag) van de tuin
 2. gebruik evenwichtige bemesting en houd juiste plantafstand aan
 3. poot vroege rassen die relatief ongevoelig zijn voor phytophthora
 4. verwijder bij begin van ziekte direct het aangetaste blad
 5. als de ziekte verder gevorderd is, snij alle loof af
 6. ziek blad en loof droog afvoeren naar de container
 7. gebruik alleen NAK goedgekeurd pootgoed.

Het bestuur zal de ziekteontwikkeling goed in de gaten houden en zo nodig contact opnemen met de huurder. Deze dient na advies van het bestuur direct actie te nemen.
In verband met de beperkingen die aan de toepassing van moderne middelen tegen phytophthora zijn opgelegd wordt er niet preventief door het bestuur gespoten.

Resistente rassen
De laatste jaren zijn nieuwe (nagenoeg) phythophthera-resistente rassen (zoals Texla) ontwikkeld en ook voor de amateur tuinder te koop.
Echter, volledig resistent zijn deze rassen niet en bovendien kan phytophthora zich snel aanpassen. Houdt het gewas dus altijd goed in de gaten!

Phytophthora tomaat

Tomaat aangetast door Phytophthora

Tomatenteelt
De teelt van tomaten kent dezelfde problemen als die van aardappelen. Phytophthora is ook hier de grote belager. Bij aantasting van blad en vruchten door deze ziekte dienen de planten zo spoedig mogelijk verwijderd te worden en afgevoerd naar de container.

Mocht u phytophthora constateren op uw tuin wordt u verzocht dit te melden bij het bestuur.